Naše kontakty

AGROMAJER s.r.o.

Malachovská cesta 136
974 05 Banská Bystrica

tel.: +421 903 149 223
tel.: +421 948 149 223

e-mail: agromajer@gmail.com

IČO: 36686221
IČ DPH: SK 2022254487

Banka: Tatrabanka, a.s.
č.ú.: 2621756897/1100

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 12160/S